Producenci
Bestsellery
Buty NIKE Air Max 90 GS Caterpillar (DN4415-001)
Buty NIKE Air Max 90 GS Caterpillar (DN4415-001)

519,99 zł

Cena regularna: 579,99 zł

Najniższa cena: 519,99 zł
Buty Damskie Lee Cooper Trampki koturn czarne (LCJ-21-48-0704)
Buty Damskie Lee Cooper Trampki koturn czarne (LCJ-21-48-0704)

99,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Najniższa cena: 109,99 zł
Buty Adidas TERREX AX4 trekkingowe czarne (FY9673)
Buty Adidas TERREX AX4 trekkingowe czarne (FY9673)

399,99 zł

Cena regularna: 499,99 zł

Najniższa cena: 399,99 zł
Promocje
Koszulka Męska Sportswear Swoosh (AR5027-657)
Koszulka Męska Sportswear Swoosh (AR5027-657)

99,99 zł

Cena regularna: 119,99 zł

Najniższa cena: 119,99 zł
Koszulka damska Adidas Originals Nov Graphic (DH4248)
Koszulka damska Adidas Originals Nov Graphic (DH4248)

99,99 zł

Cena regularna: 129,99 zł

Najniższa cena: 129,99 zł
Bluza Damska Adidas Originals LG Hoodie (FM2650)
Bluza Damska Adidas Originals LG Hoodie (FM2650)

159,99 zł

Cena regularna: 279,99 zł

Najniższa cena: 179,99 zł
Buty Dziecięce 4F Junior Zimowe styl new balance (JOBMW002 21)
Buty Dziecięce 4F Junior Zimowe styl new balance (JOBMW002 21)

149,99 zł

Cena regularna: 249,99 zł

Najniższa cena: 169,99 zł
Nowości
Buty Męskie Adidasy Sportowe Sneakersy Z Balance czarne (P304-1)
Buty Męskie Adidasy Sportowe Sneakersy Z Balance czarne (P304-1)

139,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Duży Plecak Pojemny Szkolny Zagatto Turystyczny 28L (ZG867)
Duży Plecak Pojemny Szkolny Zagatto Turystyczny 28L (ZG867)

129,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Najniższa cena: 159,99 zł
Par.
Plecak Zagatto Szkolny Orlando 27L Turystyczny (ZG812)
Plecak Zagatto Szkolny Orlando 27L Turystyczny (ZG812)

99,99 zł

Cena regularna: 129,99 zł

Najniższa cena: 129,99 zł
Par.
Solidny Duży Pojemny Plecak Szkolny Zagatto Turystyczny 29L (ZG865)
Solidny Duży Pojemny Plecak Szkolny Zagatto Turystyczny 29L (ZG865)

129,99 zł

Cena regularna: 159,99 zł

Najniższa cena: 159,99 zł
Par.
Regulamin

Regulamin ProSport24.pl

Regulamin ProSport24.pl

Niniejszy regulamin opracowany został w celu zapewnienia przejrzystości zasad korzystania z serwisu www.prosport24.pl, w szczególności w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji procesu sprzedaży towarów dostępnych w ofercie sklepu internetowego.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.prosport24.pl zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu co pozwoli Ci zrozumieć zasady funkcjonowania serwisu oraz uniknąć późniejszych wątpliwości.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego funkcjonującego w ramach domeny www.prosport24.pl (dalej zwanego „Serwisem”) oraz działającego pod tym adresem sklepu internetowego (dalej zwanego „Sklepem”) jest ProSport Przemysław Szymański z siedzibą w Ostródzie przy ulicy 11 Listopada 7/3 (14-100 Ostróda), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Ostróda. NIP: 741-172-09-00, REGON: 280457739 (dalej zwana „ProSport”).
2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez użytkownika minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ProSport, tj.:
1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 40.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 50.0. i wyższej, Safari w wersji 6.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 40.0.0.0 i wyższej.
3. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) jest dostępny pod adresem internetowym: https://prosport24.pl/regulamin w sposób umożliwiający w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. W szczególności Regulamin można pobrać w formacie PDF i zarchiwizować, jak również wydrukować lub zapisać, używając zwykłych funkcji przeglądarki internetowej.
4. Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia przez ProSport usług sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności zasady składania zamówień i zawarcia umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy, jak również zasady świadczenia przez ProSport usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.).
5. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.).
6. ProSport za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
1) tworzenie i administrowanie Kontem Klienta,
2) przetwarzanie formularza zamówienia,
3) przetwarzanie formularza kontaktowego,
4) dodawanie opinii o produkcie,
5) przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. przy wykorzystaniu usługi Newsletter,
7. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść.
8. Adresatem usług świadczonych przez Serwis są pełnoletnie osoby fizyczne (18 lat) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej zwane „Klientami”).
9. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać z usług Serwisu wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.
10. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie zarówno wobec:
a) osób fizycznych korzystających z usług ProSport w związku z czynnościami niezwiązanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również
b) osób fizycznych korzystających z usług ProSport w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takie osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwanych „Konsumentami” lub „Konsumentem”), jak i
c) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystającym z usług ProSport w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwanych „Przedsiębiorcami” lub „Przedsiębiorcą”), z wyłączeniem tych postanowień Regulaminu, które w sposób wyraźny adresowane są wyłącznie do Konsumenta albo wyłącznie do Przedsiębiorcy.
11. Postanowienia Regulaminu gwarantują zachowanie praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.) (dalej zwanej Ustawą o Prawach Konsumenta). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami wskazanymi w poprzednim zdaniu, pierwszeństwo mają te przepisy.
12. Postanowienia zawarte w ust. 11 powyżej nie znajdują zastosowania do Przedsiębiorców.
13. ProSport dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże ProSport nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną znajduje się w § 11 ust. 2.
14. ProSport zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami użytkowników Serwisu stanowiącymi naruszenie niniejszego Regulamin lub zasad związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
15. Adres poczty elektronicznej ProSport sklep@prosport24.pl jest również adresem właściwym w sprawach komunikacji z ProSport, w tym w sprawach zapytań dotyczących warunków sprzedaży produktów stosowanych przez ProSport i wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
16. Klient może również skontaktować się z ProSport za pośrednictwem:
a) telefonu pod nr: 733 066 077
b) adresu: ul. 11 Listopada 7/3, 14-100 Ostróda.
17. Klient decydując się na kontakt telefoniczny z ProSport, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

§2
ZAKRES USŁUG


1. Tworzenie i administrowanie Konta Klienta.
1.1. ProSport stwarza Klientom możliwość utworzenia za pośrednictwem strony internetowej https://prosport24.pl/pl/reg Konta Klienta w Sklepie. Zarejestrowanie Konta Klienta umożliwia Klientowi w szczególności obserwowanie produktów dostępnych w Sklepie, ułatwione składanie zamówień, śledzenie historii dokonanych zakupów oraz dodawanie recenzji na temat zakupionych produktów.
1.2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji, w którym określa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu i hasła dla tworzonego Konta Klienta, jak również zaakceptowania warunków Regulaminu. W przypadku gdy Klientem dokonującym rejestracji jest Przedsiębiorca żądający otrzymania faktury VAT zobowiązany jest on również do wskazania: firmy, NIP oraz adresu siedziby.
1.3. Po zapisaniu przez Klienta w systemie wypełnionego formularza rejestracji ProSport niezwłocznie przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Konta Klienta.
1.4. Usługa Konta Klienta świadczona jest przez ProSport na rzecz Klienta nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi Konta Klienta bez podania przyczyny, kierując do ProSport żądanie usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosport24.pl.pl lub pisemnie na adres: ProSport Przemysław Szymański, ul. Listopada 7/3, 14-100 Ostróda.
2. Przetwarzanie formularza zamówienia.
2.1. Klient, korzystając z usług Serwisu, może dokonać zakupu produktów dostępnych w Sklepie zarówno za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta, jak również bez pośrednictwa Konta Klienta, jako Klient-gość.
2.2. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy kodeks cywilny.
2.3. Wszystkie ceny końcowe podawane przez ProSport wyrażone są w polskiej walucie i są cenami końcowymi brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy (koszty dostawy określone są w par. 4 Regulaminu.
2.4. ProSport wyświetla cenę produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu lub usługi obok informacji o obniżonej cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, ProSport  wyświetla najniższą ostatnią cenę produktu dostępnego na www.prosport24.pl w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
2.5. Zawarcie umowy z wykorzystaniem formularza zamówienia następuje poprzez dodanie przez użytkownika (Klienta) produktu do koszyka oraz wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia. Na potrzeby prawidłowego wykonania zamówienia przez Sprzedającego, Klient jest zobowiązany podać w ramach zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu, a jeżeli odbiorcą nie jest osoba składająca zamówienie także imię i nazwisko/firma odbiorcy. W przypadku gdy zamówienie dokonywane jest przez Klienta będącego Przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia firmy Przedsiębiorcy, NIP i adresu siedziby.
2.6. Wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do ProSport oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z przesłaniem przez Klienta żądania otrzymania dowodu realizacji transakcji w formie wystawionej przez ProSport faktury VAT. Klient jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę aby ProSport wystawił dowód zakupu (faktury VAT) bez podpisu odbiorcy i przesłania go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.”
2.7. Niezwłocznie po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia ProSport kieruje na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość potwierdzającą uzyskanie formularza zamówienia. Przedmiotowa wiadomość stanowi wyłącznie informacje o uzyskaniu przez ProSport wypełnionego formularza zamówienia. W dalszej kolejności ProSport weryfikuje możliwość realizacji zamówienia i niezwłocznie kieruje do Klienta wiadomość potwierdzającą możliwość realizacji zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej możliwość realizacji zamówienia Klienta przez ProSport.
2.8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie ProSport.
2.9. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia co najmniej o wartości zamówienia lub zgody ProSport na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
2.10. W przypadku zaistnienia sytuacji braku dostępności zamówionego produktu, Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia (niemożliwość spełnienia świadczenia). W takiej sytuacji Konsument może podjąć decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia tj.: a) może podtrzymać żądanie wykonania umowy sprzedaży, albo b) może podjąć decyzję o zamianie zamówionego produktu na inny dostępny produkt o takiej samej wartości jak cena niedostępnego produktu z dnia zawarcia umowy sprzedaży albo c) może zadecydować o anulowaniu całości zamówienia i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji albo d) może zadecydować o częściowej realizacji zamówienia (w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem) i odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (bez jakichkolwiek konsekwencji)w zakresie niedostępnych produktów.
2.11. ProSport dąży do zapewnienia dostępności produktów oraz realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
3. Przetwarzanie formularza kontaktowego.
3.1. ProSport umożliwia Klientom możliwość skorzystania z usługi formularza kontaktowego. W ramach przedmiotowej usługi Klient uzyskuje możliwość przekazania ProSport wiadomości oraz swoich danych kontaktowych bez wykorzystania zewnętrznych wobec Serwisu narzędzi.
3.2. W celu skierowania do ProSport wiadomości Klient zobowiązany jest do wskazania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3.3. Korzystając z usługi formularza kontaktowego Klient wyraża zgodę na kierowanie przez ProSport wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail albo nawiązanie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w zakresie kwestii stanowiących przedmiot wiadomości.
3.4. ProSport dokłada należytej staranności aby bez zbędnej zwłoki dokonać merytorycznej oceny skierowanych przez Klienta wiadomości oraz udzielenia mu niezbędnej informacji.
3.5. ProSport zastrzega sobie prawo do wewnętrznej oceny zasadności udzielenia odpowiedzi lub nawiązania kontaktu z Klientem. ProSport nie posiada wyraźnego ani domniemanego obowiązku ustosunkowywania się do wszystkich wiadomości kierowanych przez Klientów ani nie daje żadnej wyraźnej lub domniemanej gwarancji otrzymania odpowiedzi na skierowaną do niego wiadomość.
3.6. ProSport nawiązuje kontakt lub udziela odpowiedzi wyłącznie w przypadku, gdy dokonana przez niego subiektywna ocena otrzymanej wiadomości uzasadnia odniesienie się przez niego do treści otrzymanej od Klienta.
4. Opinie o produkcie.
4.1. Opinia może być wystawiona przez każdego Klienta.
4.2. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez ProSport w Sklepie.
4.3. Klient publikując ocenę lub komentarz dotyczący produktu wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie jego imienia jako oznaczenia autora komentarza lub oceny.
4.4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych.
4.5. W celu rozwiania wątpliwości ProSport wyjaśnia, że usługa wyrażania opinii o produkcie przeznaczona jest do wyrażania osobistej, subiektywnej oceny produktu przez co należy rozumieć ocenę jego jakości i funkcjonalności, co umożliwić ma przede wszystkim ułatwienie decyzji o jego ewentualnym zakupie innym Klientom Sklepu.
4.6. Usługa dodawania opinii nie jest przeznaczona do wyrażania jakichkolwiek opinii nie związanych bezpośrednio z zakupionym przez Klienta produktem, dlatego też wszelkie opinie nie odnoszące się wprost do informacji o danym produkcie będą przez ProSport niezwłocznie kasowane.
4.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
5. Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych etc. - Newsletter.
5.1. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu pola „Zapisz się”.
5.2. Zapisanie do usługi Newslettera możliwe jest także w trakcie rejestracji Konta Klienta, po zarejestrowaniu Konta Klienta w udostępnionym panelu albo podczas składania poszczególnych zamówień, poprzez kliknięcie właściwego okienka zawierającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
5.3. Po przesłaniu wniosku Klienta o aktywowanie usługi Newslettera, ProSport przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość potwierdzającą aktywację usługi Newsletter wraz z informacją o możliwości rezygnacji z aktywowanej usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyny poprzez skierowanie żądania dezaktywacji Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prosport24.pl albo bezpośrednio korzystając z funkcjonalności panelu Konta Klienta.

§3
PŁATNOŚĆ


1. Wszystkie ceny produktów, podane w Sklepie są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy (koszty dostawy określone są w par. 4 Regulaminu.
2. Formy płatności: Autopay - przelew natychmiastowy, karty płatnicze, BLIK, PayPo, przelew tradycyjny, pobranie.
3. W przypadku zamówienia dostarczanego przez kuriera Klient przy odbiorze dokonuje płatności wyłącznie w formie gotówkowej.
4. Jeżeli Klient wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy ProSport Przemysław Szymański”, cenę produktu, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy ProSport Przemysław Szymański”,:
ING 62 1050 1764 1000 0090 7129 9938
podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.
5. W przypadku wyboru płatności z wykorzystaniem pośrednika Autopay obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185.6,W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do 6. dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
7. W przypadku anulowania części lub całości zamówienia, zwrot płatności na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania – w całości lub odpowiedniej części ceny, odpowiednio.
8. Zwrot płatności następuje przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu (w tym na zwrot na inny rachunek bankowy).
9. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami ProSport ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§4
DOSTAWA
1. Dokonując zakupu, Klient określa sposób dostawy spośród udostępnionych przez ProSport opcji, do których należą:
a) przesyłka kurierska przewoźnik GLS (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 ust. 2),
b) przesyłka kurierska przewoźnik GLS (płatność przy odbiorze zamówienia),
c) paczkomaty InPost (płatność z góry bezpośrednim przelewem bankowym, kartą płatniczą lub realizując płatność z wykorzystaniem pośrednika płatności wymienionego w par. 3 ust. 2).
2. W przypadku skorzystania z opcji dostawy przesyłki określonej w par. 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b), Klient zobowiązany jest wskazać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres, na który przesyłka zostanie skierowana, oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę.
3. W przypadku skorzystania z opcji dostawy do paczkomatu InPost, Klient zobowiązany jest podać w momencie dokonywania zamówienia dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wskazać paczkomat, na który przesyłka zostanie skierowana (spośród dostępnych na mapie dostępnej podczas składania zamówienia), oraz zobowiązuje się odebrać przesyłkę ze wskazanego paczkomatu. Klient pod doręczeniu przesyłki do wskazanego paczkomatu InPost otrzyma kod umożliwiający odbiór przesyłki.
4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W przypadku przesłania zamówienia na wskazany przez Klienta adres, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki w wysokości 18,99 zł.
6. W przypadku przesłania zamówienia do wskazanego przez Klienta paczkomatu InPost, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 300,00 zł, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki w wysokości 14,99 zł. Przesyłka zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 300,00 zł jest wolna od opłat.

W przypadku przesłania zamówienia na wskazany przez Klienta adres poza granicami Polski, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki zależnych od kraju dostawy. Austria, Belgia, Białoruś, Dania, Hiszpania, Litwa, Norwegia, Słowacja, Ukraina, Włochy – 65,00zł; Czechy, Słowacja – 40,00zł
8. Dostawa zamówienia na adres wskazany przez Klienta będącego Konsumentem nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa zawarta z Klientem będącym Konsumentem stanowi inaczej, w szczególności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
9. ProSport zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy produktów, jeżeli zamówienie nie zostało Klientowi dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Klienta lub z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności na skutek podania niewłaściwych danych lub nieobecności pod adresem dostawy.
10. W chwili odbioru zamówionych produktów, Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu przesyłki, zaś w przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (wszczęcie procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika). Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie rękojmi przyznanych mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej wobec przewoźnika Konsument powinien o takiej okoliczności poinformować ProSport.
12. Z chwilą wydania przez ProSport produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. ProSport w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
13. W razie przesłania produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

W przypadku nieodebranej przesyłki Klient może zostać obciążony kosztem zwrotu przesyłki. Zgodnie z art. 535-581KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j.Dz.U.z 2017r. poz. 459) kupujący zamawiający towar za pobraniem zobowiązany jest go odebrać lub pokryć poniesiony przez sprzedającego koszt wysyłki.

§5
WYMIANA PRODUKTU

1. Wszystkie zakupione w Sklepie produkty, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta produktu, który podlegać ma wymianie na inny.
2. Klient może dokonać wymiany zamówionego produktu poprzez formularz dostępny https://prosport24.pl/pl/i/Wymiany/19. Produkt podlega wymianie na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny produkt, ponosząc przy tym koszty odesłania oraz wysyłki produktu podlegającego wymianie. Nieużywany, nieuszkodzony i znajdujący się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu produkt powinien zostać odesłany wraz z informacją z danymi Klienta, rozmiarem/modelem na wymianę wraz z odpowiednią kwotą na przesyłkę zwrotną na adres ProSport Przemysław Szymański: ul. 11 Listopada 7/3, 14-100 Ostróda.
3. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta woli wymiany produktu, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia drogą mailową czy w ofercie Sklepu aktualnie znajduje się oczekiwany przez Klienta produkt lub inny rozmiar produktu podlegającego wymianie. W przypadku braku dostępności produktu, ProSport dołoży wszelkich starań, by sprawdzić, czy w ofercie Sklepu aktualnie znajduje się oczekiwany przez Klienta produkt lub inny rozmiar produktu podlegającego wymianie. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu braku dostępności produktu), ProSport zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci Klientowi uiszczoną cenę.
4. Czas realizacji wymiany wynosi 7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez ProSport.

§6
RĘKOJMIA. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności ProSport względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt nie jest zgodny z umową, są określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.
2. W razie braku zgodności produktu z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o Prawach Konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności produktu na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu Cywilnego.
3. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. ProSport ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
4. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.
5. ProSport udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej www.prosport24.pl lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także zasady konserwacji zakupionego produktu.
6. Informacje o producentach produktów, posiadanych przez produkty znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu, obok wybranego przez Klienta produktu.
7. Klient rozumie, że przedstawione wizualizacje produktów stanowią efekt wykonanej obróbki cyfrowej w związku z czym kolor, kształt lub inne parametry produktów oferowanych w Sklepie widoczny w urządzeniu Klienta, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu, mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom lub innym parametrom produktów.
8. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił ProSport najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który ProSport zaakceptował.
9. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez ProSport, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że ProSport wykaże, że:
i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które ProSport udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
10. ProSport ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania produktu, jeżeli:
a. zostało ono przeprowadzone przez ProSport lub na jego odpowiedzialność;
b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez ProSport lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawie o Prawach Konsumenta.
11. ProSport nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności produktu z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
12. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
13. ProSport może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub ProSport może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla ProSport. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla ProSport, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla ProSport uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z Umową, wartość produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
15. ProSport dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której ProSport został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi ProSport.
16. Konsument udostępnia ProSport produkt podlegający naprawie lub wymianie. Konsumenta dostarcza produkt na swój koszt.
17. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności produktu z umową, ProSport demontuje produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
18. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.
19. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a. ProSport odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
b. ProSport nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że ProSport próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
e. z oświadczenia ProSport lub okoliczności wyraźnie wynika, że ProSport nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
20. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. ProSport zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
21. Konsument nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny za produkt, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
22. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.
23. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt ProSport na jego koszt. ProSport zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
24. ProSport dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
25. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez ProSport obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o Prawach Konsumenta.
26. ProSport nie odpowiada za niezgodność produktu z umową sprzedaży jeśli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
27. Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres ProSport (ProSport Przemysław Szymański, ul. 11 Listopada 7/3, 14-100 Ostróda) umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta w formie pisemnej, określając w miarę możliwości (co oznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji:
27.1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego,
27.2. oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny,
27.3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową,
27.4. żądanie Klienta tj. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
27.5. ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.
27.6. informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta,
28. Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
29. ProSport dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Podstawę stanowiska ProSport stanowi opinia wyrażona przez specjalistę w zakresie obuwia i odzieży, posiadającego fachową wiedzę umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania wraz przedstawieniem stanowiska określonego w zdaniach poprzedzających, ProSport poinformuje Klienta o dalszych krokach, tak aby zakończenie procesu reklamacji przebiegało bez zbędnej zwłoki. Jeżeli ProSport w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi na reklamację, oznacza to, że ProSport uznał reklamację.
30. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność ProSport z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
31. Odpowiedzialność ProSport w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie - do wysokości zapłaconej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. ProSport ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o Prawach Konsumenta ), w terminie:
a) 14 dni od dnia o którym mowa w ust. 1.1.
1.1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia otrzymania produktu, a więc objęcia przez Konsumenta produktu w posiadanie lub objęcia produktu w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
2. W przypadku woli odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest przesłać do ProSport pisemne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na określony w niniejszym Regulaminie adres ProSport. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
3. Klient będący Konsumentem w celu złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z zamieszczonego przez ProSport na stronie internetowej formularza odstąpienia od umowy https://prosport24.pl/pl/i/Formularz-zwrotu-wymiany/25 lub wzoru formularza odstąpienia, przy czym skorzystanie z wzoru nie stanowi warunku skutecznego odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem powinien jednak wskazać w oświadczeniu dane określone w zamieszczonym przez ProSport wzorze oświadczenia o odstąpieniu.

ProSport niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt ProSport lub przekazać go osobie upoważnionej przez ProSport do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że ProSport zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, co oznacza, że odsyła na własny koszt i ryzyko produkty stanowiące przedmiot umowy, od której odstąpił.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. ProSport niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ProSport, ProSport nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów – zgodnie z art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta.
10. Jeżeli ProSport nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. ProSport dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umowy:
8.1. o świadczenie usług, jeżeli ProSport wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ProSport utraci prawo odstąpienia od umowy;
8.2. w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ProSport nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
8.3. w której przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.4. w której przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.5. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z ProSport.
10. ProSport przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do ProSport.
11. Konsument, który utworzył Konto Klienta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o prowadzenie Konta Klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi ustawowe prawo odstąpienia przysługujące Klientom, którzy są Konsumentami). Bieg terminu do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta Klienta rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

§8
OCHRONA DANYCH

1. W ramach procesów związanych z prowadzeniem Serwisu ProSport Przemysław Szymański z siedzibą w Ostródzie przy ulicy 11 Listopada (14-100 Ostróda), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Ostróda. NIP: 741-172-09-00, REGON: 280457739, przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, realizacji procesów sprzedaży, wdrożenia ułatwień w korzystaniu z Serwisu oraz optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.
2. ProSport potwierdza, że dane osobowe Klienta będą wykorzystane tylko do wykonania zawartych umów.
3. W przypadku płatności z wykorzystaniem bezpośredniego przelewu bankowego lub skorzystaniem z usług pośrednika płatności, Administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest podmiot świadczący usługę płatniczą.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia, jak również prawo do informacji o zachodzących procesach przetwarzania. W celu skorzystania z przedmiotowych uprawnień Klient zwraca się do ProSport ze stosownym wnioskiem. W takiej sytuacji ProSport udzieli Klientowi niezwłocznej informacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od wpłynięcia wniosku.
5. ProSport wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka) w celu zapewnienia Klientom pełnej informacji o Sklepie oraz ułatwienia korzystania z jego funkcjonalności. Dzięki temu, po zalogowaniu się Klienta, utrzymywana jest sesja, co pozwala na uniknięcie konieczności wpisywania hasła na każdej podstronie serwisu Sklepu. Ponadto Klient otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego „Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez ProSport do dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. Klient ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez ProSport, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne. Klient akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez ProSport. Zgodę tę Klient w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się z ProSport.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych, w szczególności zakres i cele przetwarzania, przewidywany okres przetwarzania, podstawę prawną przetwarzania oraz prawa osób których dane dotyczą określa przyjęta przez ProSport Polityka Prywatności dostępna TUTAJ.
7. Klient zawsze posiada uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec zachodzących procesów przetwarzania danych oraz skierowania skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9
ZMIANA REGULAMINU

1. ProSport może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez ProSport, które mają wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a ProSport lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych urzędów bądź organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług, w sytuacji gdy spowodowana jest kwestiami technicznymi lub technologicznymi (w tym m. in. aktualizacji wymagań technicznych określonych w Regulaminie), lub
c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, w zakresie, którym zastosowanie ma niniejszy Regulamin, w tym przede wszystkim z przyczyn organizacyjnych jak np. wprowadzenie nowych funkcjonalności, zmian procesów i systemów lub usług objętych Regulaminem, ich modyfikacja lub wycofanie przez ProSport.
2. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług.
3. ProSport publikuje zmiany Regulaminu na stronie Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, w szczególności Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
6. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez ProSport w ramach Sklepu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określone zostały w ramach odrębnych regulaminów.

§10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się w szczególności:
- do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoracie Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z ProSport umowy sprzedaży
- do jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a ProSport

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a ProSport, korzystając także z bezpłatnej pomocy z Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretowaniem i wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, będą rozstrzygane sądownie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
2. ProSport informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami dla użytkownika korzystającego z sieci Internet, w szczególności w postaci zagrożenia wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania lub pozyskaniem dostępu do danych użytkownika przez osoby nieuprawnione. W celu zmniejszenia lub usunięcia ryzyka wskazanego w poprzednim zdaniu użytkownik sieci Internet powinien stosować właściwe środki techniczne i zabezpieczenia minimalizujące wystąpienie niepożądanych zdarzeń, w szczególności programy internetowe, zaporę typu firewall.
3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy ProSport, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ProSport.
4. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
5. ProSport zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Klientów do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których ProSport uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
6. ProSport zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Klient, korzystając ze Sklepu, wyraża zgodę.
7. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta, w szczególności praw Konsumenta.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin pod adresem: https://prosport24.pl/pl/i/Regulamin/28
10. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
11 Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
12. Dotychczasowy regulamin, obowiązujący do dnia 31 grudnia 2022 r. (włącznie), można znaleźć w zakładce Regulamin pod adresem: https://prosport24pl.shoparena.pl/regulamin?preview=true
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Wzory pism:

- wzór pisma reklamacyjnego - POBIERZ

- wzór formularza zwrotu/wymiany- POBIERZ

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: 733 066 077

Email: sklep@prosport24.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl