Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia. 
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłać towar z oświadczeniem woli przed jego upływem. 
3. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres sklepu. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. 
4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. ZNACZY: KARTON  NIEOKLEJONY TAŚMĄ KLEJĄCĄ!
5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, POD WARUNKIEM odesłania towaru z paragonem (fakturą) i wypełnionym oświadczeniem.

6. Zwracany towar nie może mieć żadnych śladów użytkowania! Inaczej zostanie zwrócony na koszt klienta.

 

Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres Sklepu. Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni. 
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji. 
3. ProSport odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osoba fizyczna nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). 
5. W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową można skorzystać z gotowego wzoru formularzu reklamacji. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności w jakich powstały domniemane wady oraz datę stwierdzenia wad.

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl