Regulamin

 

REGULAMIN

 

REGULAMIN z dnia 12.03.2019 r.

 

Sklep internetowy ProSport24.pl działający pod adresem http://www.prosport24.pl prowadzony jest przez:

ProSport Przemysław Szymański

11 Listopada 7/3 14-100 Ostróda.

NIP 741-172-09-00 / REGON 280457739Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Ostróda. 

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prosport24.pl działającego pod adresem http://www.prosport24.pl(dalej: Sklep), w szczególności:
a) zasady zawierania umów sprzedaży towarów prezentowanych na stronie http://www.prosport24.pl;
b) zasady dokonywania rejestracji, używania i usuwania Konta w ramach Sklepu;
c) zasady korzystania z formularza zamówień;
d) zasady korzystania z newslettera.
2. Informacje o towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową Internet Explorer wersja 9.0, lub Opera wersja 11.0, lub Firefox wersja 18.0 bądź Google Chrome.
- aktywny adres e-mail.
4. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a) dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
b) korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
c) podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.

II Konto Klienta i formularz zamówień

1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło oraz zaakceptować regulamin.
2. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
3. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail z żądaniem na adres: biuro@prosport24.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto zostanie niezwłocznie usunięte.
4. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w pkt. I.4 prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.

III Newsletter

1. Usługa newsletter (dalej: newsletter) świadczona jest przez ProSport Przemysław Szymański 
2. Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez ProSport Przemysław Szymański. 
3. W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://www.prosport24.pl, wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „dodaj swój adres”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera.
4. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe. 
5. Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera. 
6. W celu rezygnacji z newslettera należy wejść na stronę http://www.prosport24.plwpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz kliknąć na przycisk „zrezygnuj z newslettera”. Czynność ta spowoduje usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów.

IV Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.prosport24.plprzez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe, niezbędne do wysyłki towaru w specjalnie przygotowanym formularzu.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail. W e-mailu tym znajduje się link weryfikacyjny za pomocą którego Klient potwierdza złożenie zamówienia.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku braku potwierdzenia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto Klienta.
9. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu 733 066 077 lub drogą elektroniczną na adres sklep@prosport24.pl.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.
11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie 2 dni roboczych. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę. 
12. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

V Cena i sposób zapłaty 

1. Ceny towarów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich.
2. Cena wskazana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.
3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.
4. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta towaru oraz sposobu dostawy.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.
6. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wg swojego wyboru:

a)Przedpłata (z góry na konto bankowe) 

Dane do przelewu: 

Przemysław Szymański

11 Listopada 7/3 14-100 Ostróda

ING BANK - 62 1050 1764 1000 0090 7129 9938

 

b) Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) 
c) Płatność za pomocą szybkich przelewów Przelewy24.

d) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Płatność szybkim przelewem


Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

 

VI Dostawa


1. Dostawa towarów następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się, według wyboru Klienta:
a) Poprzez firmę kurierską
b) Możliwy jest również odbiór w punkcie dostawy lub paczkomacie.
4. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

5. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
6. W przypadku potwierdzenia zamówienia i nieodebrania przesyłki Klient może zostać obciążony kosztami związanymi z obsługą zamówienia, wysyłką oraz kosztami przesyłki zwrotnej (dotyczy wszystkich przesyłek realizowanych przez Sklep) 

VII Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednocześnie Sprzedający (niezależnie od uprawnienia ustawowego) umożliwia Klientom odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 30 dni (liczonym zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta) Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia. 
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłać towar z oświadczeniem woli przed jego upływem.  
3. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres sklepu. Koszty dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem ani na koszt sprzedawcy. 
4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Prosimy nie oklejać kartonów bezpośrednio taśmą klejącą.
5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od odesłania towaru z paragonem (lub innym dowodem zakupu np. potwierdzenie płatności) i wypełnionym oświadczeniem.
6.W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VIII Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres Sklepu. Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni. 
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji. 
3. ProSport odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
4. Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona.
5. W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.
 
IX Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest ProSport Przemysław Szymański z siedzibą w Ostródzie przy ulicy 11 Listopada 7/3.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia. 
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez ProSport (poprzez zapis do newslettera). 
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

X Postanowienia końcowe

1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia. Informacje te zostaną także dołączone do przesyłki zawierającej zamówiony towar.
2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.prosport24.pl.Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
b) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827)
4. ProSport Przemysław Szymański zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez ProSport nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.

XI  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.

W wypadku sporu ze Sprzedającym, Konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez:

1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PLznajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).

Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl